• header
  • header

Selamat Datang di Website SMA Negeri 13 Kota Bekasi Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Jawa Barat | Terima Kasih Atas Kunjungannya.

Pilih Data   
Cari Nama     
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
19580916 199103 2 002
Dra. Sri Mulyani KimiaGuru
2
19600906 198111 2 000
Ninik Supraptiningsih, S.Pd Bhs. IndonesiaGuru
3
19621030 198902 2 002
Dra. Aloysia Loisa Situmorang Ekonomi/AkuntansiGuru
4
19600131 198803 2 001
Dra. Hj.Nurhayati Pendidikan Agama Islam Wakasek Bidang Humas
5
19630415 199203 2 009
Dra. Ani Suparniati Nur Bahasa IndonesiaGuru
6
19600512 198103 2 006
Asmaniwati, BA PKNGuru
7
19681113 199802 2 003
Samenna Marpaung, S.Pd MatematikaGuru
8
19761223 200312 1 000
Doslianus Simanullang, S.Pd, M FisikaGuru
9
19680909 200604 1 006
Wawan Ruswandana, S.Pd, M.Pd Penjas KesGuru
10
19640401 200604 1 003
Matuly, S.Pd, M.Pd MatematikaWakasek Kesiswaan
11
19720215 200604 2 018
Rini Widijastuti, S.Pd, M.Pd BiologiWakasek Kurikulum
12
19740505 200604 2 038
Nur Pamungkas S, S.Si FisikaGuru
13
19750930 200604 2 022
Sri Wahyuning Dayati, SS B. IndonesiaGuru
14
19780625 200604 2 020
Siti Hotijah, S.Pd BKStaf Kesiswaan
15
19740607 200007 2 001
Arfina, S.Pd, M.Pd MatematikaPembina Ekskul Taekwondo
16
19700707 200701 2 012
Swetika Setyaningsih, S.Pd B. InggrisGuru
17
19690419 200801 2 003
Cicih Sunarsih, S.Pd, M.Pd B. IndonesiaGuru
18
19760531 200801 2 003
Elia Anarianti, S.Pd BiologiGuru
19
19790426 200801 2 000
Noinsen Do Simarmata, S.Pd SejarahGuru
20
19820207 200904 2 000
Nurfatma Kumalahayati, S.Kom T I KGuru / BPP